Snack's 1967
20/02/1800:52


Chiến tranh giữa các vì sao Avatar 191 Treo Nick Nông Trại - Ẩn tin nhắn Chát
Treo nick không dấu hiệu không, hành động, cứ chỉ, khó phát hiện, khó khóa nick mod đồng hồ cạnh Menu để tiện, Tính năng Hiện/Ẩn nội dung chát của người khác. Cái này áp dụng cho khu học tiếng anh dễ bị spam
.jar| .jad
U- ONTOP WAP WORLDWIDE