XtGem Forum catalog
20/02/1801:06


Mới Và Hot
Blog Game Cập Nhật

Thi Tran Ma

Tên Game: Thị Chấn Ma Việt Hóa Free
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Màn hình: 240x320
Định Dạng: Java
Game nói về 1 thị trấn sau khi trải qua nạn hạn
hán, mất mùa miên man cả thị trấn đổ bệnh dịch ...
Sau khi biết tin Meng Zhenghong Nhân vật
chính của câu truyện là một đệ tử của Toàn
Chân Giáo đã tức tốc lên đường đến nơi để trừ
gian, Trong game bạn sẽ đóng vaiMeng
Zhenghong liệu thị trấn đó sẽ ra sao ? Tất cả phụ thuộc vào bạn...
img
img
img

Tải-về-Thitranmavh240x320.jar
(286.48KB)

Quay Lại Trước


Game Online
Chuyên Mục Game
Blog Game
Góc Chia Sẻ
Góc Thư Giản
Góc Giải Trí
Góc Giới Tính
Góc DownLoad
Kho Hình Ảnh
Liên Kết
:::
U- ONTOP WAP WORLDWIDE